Nishiki 601  herr/dam  

SEK 12 495kr  

Nishiki 707  dam/herr      

14 695 kr